Pěkné interaktivní hračky

Pěkné interaktivní hračky

By 0 Comment 18. 12. 2022


VidÄ›li jste o tom, že existují různé hraÄky pro dÄ›ti, které jsou také technického rázu? Dokonce jsem také vidÄ›la opravdu krásné stavebnice, které byly na bázi nÄ›jakého magnetu anebo také nÄ›jakého elektrického proudu. Sice to samozÅ™ejmÄ› není takový ten silný elektrický proud, ale je to jenom takové jemné vlnÄ›ní a brnÄ›ní, aby to k sobÄ› nÄ›co pÅ™itáhlo jako například dva magnety, kde je samozÅ™ejmÄ› severní a jižní pól. Synovi se také líbí, když má nÄ›jakou takovou technickou hraÄku, které jsou právÄ› zmínÄ›né silné magnety, se kterými právÄ› může buÄto dÄ›lat odpor mezi sebou, kdy dát tÅ™eba k sobÄ› plus a plus dohromady.

Je pěkná raketa pro děti.

A to samozÅ™ejmÄ› potom k sobÄ› nejde. A syna tohle opravdu hodnÄ› baví. Synek je totiž velice aktivní a tvoÅ™ivý a také zvÄ›davý, takže je rád, že existují různé technické vymoženosti a různé technické hraÄky, které syn právÄ› může mít a se kterými si může také každý den hrát. Syna tohle baví už od jeho ÄtyÅ™ let. Těší mÄ› to, protože on má jeÅ¡tÄ› starší sestru, kterou zase nebaví vůbec nic. A jeho sestru nedokážu donutit ani aby namalovala tÅ™eba koleÄko anebo aby namalovala domeÄek. Opravdu hodnÄ› mÄ› to mrzí a je to Å¡koda, protože ona do Å¡kolky také nechce chodit a nudí se tam. Nevím, co to dneÅ¡níma dÄ›tmi je.

Kvalitní interaktivní hraÄky.

Když jsem také zkouÅ¡ela své dceÅ™i pořídit tÅ™eba elektronického koníka, protože vždycky chtÄ›la konÄ› a má je ráda, tak jí tohle také bohužel vůbec nebavilo. Nemohla jsem si pomoct, a tak už jsem na to asi rezignovala. Vůbec už si nevím rady, tak budu doufat, že tÅ™eba uvidí mého syna, svého bratra, jak si hraje také s takovými hraÄkami, které ho baví a které také vydávají zvuky, protože opravdu neznám žádné dítÄ›, které by nemÄ›lo rádo hraÄky, které se hýbou anebo dÄ›lají nÄ›jaké zvuky a jsou barevné a také se pohybují. A takové hraÄky dÄ›ti milují. To vždycky vÄ›tÅ¡inou zaujme každé dítÄ›.