Jak se měří počasí

Jak se měří počasí

By 0 Comment 26. 12. 2019

Již v mladší době kamenné začali lidé zjišťovat, jak dokáže být počasí zrádné i nebezpečné. Právě v období kolem 5 000 př. n. l. začali lidé obdělávat první políčka a věnovat se zemědělství. Protože tehdy ještě neexistovala řízená umělá závlaha, byl člověk zcela závislý na rozmarech počasí. Až o čtyři a půl tisíce let později se ve starověkém Řecku objevují první náznaky meteorologie, kdy se v Aténách začínají používat parapegmata. Byly to kamenné či dřevěné desky, na kterých byla zakreslena oblast města a kolem ní v kruhu řada otvorů. Podle toho, jak proudil vítr, označoval se jeho směr pomocí dřevěných kolíků. Šlo tak o první krátkodobou předpověď směru větru. O sto let později vydává řecký filozof a matematik Platón své pojednání o počasí Meteora (věci nadzemské) a šedesát let po něm Aristoteles svoji Meteorologicu.

kapalinový teploměr

Měřené veličiny

 

Pro přesnou předpověď počasí je potřeba znát celou řadu faktorů tak, aby vznikl ucelený stav informací, na základě kterých se dělají krátkodobé předpovědi počasí či dlouhodobé matematické modely výhledu. Měřené veličiny se získávají ze stacionárních stanic, meteorologických sond a družicových snímků.

 

Teplota vzduchu (měří se pomocí kapalinového teploměru, u sond se používají digitální čidla)

Atmosférický tlak (zde se využívá vlastností aneroidů či rtuťových tlakoměrů)

Vlhkost vzduchu (dříve se požíval vlhkoměr využívající roztažnosti lidských vlasů, dnes se využívá halogenových analyzátorů)

Směr větru (data se zjišťují z korouhvičky napojené na přesná čidla)

Rychlost větru (měří se pomocí anemometru, který využívá rotace vrtulky přenášené na rotor)

Množství srážek (srážky se sbírají do pozemních srážkoměrů, kde je pomocí čidla měřena výška hladiny)

mraky, nebe

Meteorologické radiosondy se do stratosféry vypouštějí třikrát denně. Jde o elektronická zařízení, ve kterých jsou čidla teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku. Ta jsou umístěna v polystyrenové kapsli, ke které je přivázán balón plněný plynem, který je lehčí než vzduch. Tyto sondy jsou pouze na jedno použití. Opakovaně se používají pouze sondy s čidlem na měření stavu ozónu.