Proč v Maďarsku dozrává paprika lépe, než jinde

Proč v Maďarsku dozrává paprika lépe, než jinde

By 0 Comment 21. 9. 2021


Když si bude chtít někdo z vás vypěstovat na zahradě papriku, a nepůjde zrovna o typickou zemědělskou a velmi úrodnou oblast Břeclavska, Hané či Polabí, bude ji pravděpodobně mít vysázenou ve skleníku. Naše území nemá zkrátka příliš ideální podmínky pro pěstování těchto druhů zeleniny, jako je tomu v Maďarsku.

maďarská zelenina

Maďaři se zemědělské činnosti věnují již stovky let, předávají si své zkušenosti v rámci rodinných farem, ale největší tajemství úspěchu tkví především v oblasti, kde Maďarsko leží.

Svítí tu slunce mnohem víc, než u nás – počet slunečných dnů a délka slunečního svitu tu odpovídá kontinentálnímu rázu počasí, v Maďarsku nezažívají tak silné vpády studených front, jaké jsou typické pro Ústecký kraj, pás Krušných hor a severní oblasti Frýdlantského výběžku, Děčínska, Českého Švýcarska, Jizerských hor, Lužických hor a Krkonoš. Slunce je základní podmínkou pro vypěstování paprik, okurek, rajčat a dalších odrůd zeleniny, v tak obrovském množství, s jakým se stěží může srovnávat jiná evropská země a proto je také maďarská paprika Mpochoutky.eu vyhlášeným kořením na celém světě.

mapa Maďarska

Mimořádně úrodná půda – na složení půdy má zřejmě příznivý vliv pravěká historie tohoto území a spolu s tím i dolní tok řeky Dunaje. Většina zemědělských ploch se v Maďarsku nalézá ve velmi nízké nadmořské výšce, což odpovídá ideálním podmínkám pro zemědělskou činnost.

Maďaři obdělávají pole s láskou – když podniknete do Maďarska výlet, zjistíte, že tu velmi dobře prosperuje přibližně půl milionu soukromých rodinných farem. Jen si představte takový počet aktivních zemědělců, kdyby se to odehrávalo na našem území. Zdaleka se Maďarům nemůžeme v tomto ohledu rovnat, a co je jim ke cti, obdělávají půdu s láskou, pečují o ni důsledně, což se také projevuje velmi vysokým podílem na hrubém domácím produktu, mimochodem nejvyšším mezi státy EU.