Posuňte svůj business na další level, aneb 5 základních pravidel chování k zákazníkům

Posuňte svůj business na další level, aneb 5 základních pravidel chování k zákazníkům

By 0 Comment 16. 3. 2020

Jak jsme již zmínili, žijeme v době, kdy existuje na trhu velké množství firem a konkurence je mnoho. O tom, jestli si zákazníci vyberou právě nás rozhoduje jednání s nimi a přidaná hodnota, kterou jim můžeme nabídnout. Produkty se po většinou nemění, spousta firem nabízí úplně stejné zboží, či služby. Management firem by si tedy měl být vědom jediného cíle: „Právě naše firma dokáže nabídnout takové služby, které jinde zákazník nenajde.“ Aby takový cíl mohla firma split, musí se zaměřit na těchto 5 základních pravidel jednání se zákazníky.dobrý dojem

  1. Klást důraz na první dojem

Obchodník by si měl být na sto procent vědom toho, jak velký význam má první dojem. Nejedná se zde pouze o chování zaměstnanců, kteří by měli být na zákazníka příjemní, slušní a milí. Jedná se i o to, jakým způsobem vyhlíží daná obchodní pobočka. Důležitou roli hraje vybavení, čistota, barvy, vůně…

  1. Vážit si zákazníka

Z chování personálu by mělo být jasné, že si firma zákazníka váží a jedná s ním upřímně. Nejedná se zde o nějaký druh podlézání, naopak i zaměstnanec, kterému je vštěpováno, že zákazník má vždy pravdu, si musí uvědomovat svou vlastní cenu a jednat férově. I takto se dá poznat, že se jedná o seriózní firmu, která je zvyklá jednat se seriózními zákazníky.

  1. Vycházet zákazníkovi vstříc a iniciativně mu pomáhat

Pokud si klient není ničím jist, měli bychom mu jako firma umět vyjít vstříc. Personál by měl umět naslouchat zákazníkovým potřebám a podle nich pak nabízet produkty, které jsou pro něj ty nejlepší. Pokud se naskytne situace, kdy můžeme zákazníkovi vyjít vstříc, měli bychom to vždy udělat. Příkladem může být například to, že zákazníkovi „podržíme“ zboží, které si nemůže vyzvednout ihned a podobně.
 prodavačka květin

  1. Napravit chybu, když k ní dojde

Personál by se neměl nikdy se zákazníkem hádat a omlouvat své pochybení jakýmikoliv výmluvami. Jediný správný postup je se zákazníkovi za vzniklé potíže omluvit a svou chybu napravit.

  1. Pracovat se zákazníkovo psychikou

V tomto bodě se nejedná o jakoukoliv manipulaci, ale o jednoduché triky, kterými můžete zákazníka uvést do ideálního stavu jeho mysli. Můžete například použít trik zrcadlení, kdy napodobujete jeho pohyby. Pokud si například podupává do pravidelného rytmu, zkuste jej napodobit poklepáváním prstu. Tím můžete zákazníkovi podvědomě vnuknout pocit, že jste si blízcí a vzbudit sympatie.
Řídíte se těmito pravidly? Pokud ne, hodláte je vyzkoušet? Kontrolujete si, jakým způsobem se Vaši zaměstnanci chovají k zákazníkům?