Neobvyklé formy marketingu

Neobvyklé formy marketingu

By 0 Comment 7. 10. 2019

Vzhledem k rostoucí konkurenci v nejrůznějších oborech, dnešní firmy staví svoje prodeje právě na marketingu. Čím propracovanější, tím lepší. Hlavním cílem je totiž zákazníka zaujmout a přesvědčit ho, přitáhnout na svoji stranu a následně „přinutit“ ke koupi. Firma bez využívání jakékoliv formy marketingu je dnes naprosto ztracená.

Vsadit lze například i na vzájemnou komunikaci mezi současnými a potencionálními zákazníky, nebo správné cílení produktu. Zde se ke slovu dostávají zajímavější formy reklamy s větší odezvou než obvyklé formy, jako je například „word-of-mouth“, „sampling promotion“ a „product placement“.
Peníze v pokladně

Word-of-mouth

Jinými slovy „ústní podání“, sice nemá firma pod kontrolou, nicméně je to poměrně důležitá forma. Hlavní je zde zákazník a jeho spokojenost nebo nespokojenost s vyzkoušením a používáním daného výrobku nebo služby, a to včetně případného následného servisu i celkové životnosti produktu

Se svými pocity se obvykle svěřuje své rodině, přátelům a známým, nebo v internetových fórech a recenzích. Mohou tak výrobek či službu výrazně podpořit nebo naopak zatratit. Typickým příkladem může být nový automobil nebo film.

Sampling promotion

Toto spojení znamená „podpora prodeje formou ochutnávky“. S touto formou se nejčastěji setkáte v nákupních centrech. Jsou to různé stánky a pultíky, kde se nabízí především ochutnávka nových potravinových výrobků. Produkt si můžete nejen zdarma vyzkoušet, ale v případě následného zájmu přímo v daném obchodě rovnou zakoupit.
Spokojená rodina na nákupu

Product placement

V tomto případě se jedná o „nenásilné začlenění“ nejrůznějších výrobků například do děje filmu, seriálu, nebo třeba hry. Product placement se tvůrcům velmi hodí k částečnému pokrytí výrobních nákladů.

Původem je sice z Ameriky, ale postupným šířením přes Evropu se dnes již začal projevovat i v našich zeměpisných končinách. Na základě průzkumů je tato forma marketingu dokonce o mnoho účinnější, než klasické reklamní spoty.