Je fotovoltaika pro RD skutečně nejlepším řešením?

Je fotovoltaika pro RD skutečně nejlepším řešením?

By 0 Comment 19. 3. 2021


Není pochyb o tom, že hlavní hybnou silou jsou v dneÅ¡ním svÄ›tÄ› peníze. A každý z nás jich chce mít co nejvíce. AvÅ¡ak k tomu je mimo jiné potÅ™eba minimalizovat své výdaje. To vÅ¡ak není tak jednoduché, pÅ™eci jen, jsou jisté vÄ›ci, bez kterých se neobejdeme. ZaÄínáme tedy pÅ™emýšlet, zda bychom je nemohli mít levnÄ›ji.

Jednou z nich je pak elektÅ™ina. Je pravdou, že velcí dodavatelé si úÄtují pomÄ›rnÄ› vysoké Äástky. Majitelé rodinných domů proto Äasto pÅ™emýšlejí, že by si vyrábÄ›li elektrický proud sami, a stali se tak na tÄ›chto dodavatelích nezávislí.

elektrikar4

Možným Å™eÅ¡ením je pak zde dieselový generátor. Zde je vÅ¡ak problém doplňování paliva. Když spoÄítáme, kolik jej budeme potÅ™ebovat, vyjde nám ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů, že se nám pÅ™eci jen vyplatí zůstat u souÄasných poskytovatelů.

I z tohoto důvodu si mnohem vÄ›tší pozornost získala fotovoltaika pro RD. Setkali jsme se s ní již asi vÅ¡ichni. Na stÅ™echu, případnÄ› na nÄ›které místo na pozemku, kde nejvíce svítí slunce, se postaví solární panely. Ty potom pro nás vyrábí elektÅ™inu. Tu, kterou hned nespotÅ™ebujeme, ukládají do baterií. Z nich je potom brána v dobÄ›, kdy není dostatek sluneÄního svitu.

Na první pohled to vÅ¡e zní dobÅ™e. Vypadá to jako snadná možnost, jak za nízkou cenu získávat elektÅ™inu. OvÅ¡em asi nás hned napadne, proÄ v tom případnÄ› nevidíme tyto panely na každém rodinném domÄ›.

fotovoltaika2

OdpovÄ›Ä je jednoduchá: jedná se o příliÅ¡ slabý a nespolehlivý zdroj. JistÄ›, je možné používat domácí solární energii jako doplňkovou, stoprocentního pokrytí vaší spotÅ™eby s ní vÅ¡ak nedosáhnete. Proto ji vÄ›tÅ¡ina lidí považuje za zbyteÄnou investici – stejnÄ› musíme platit dodavatelům, nebo si pořídit generátor, jehož provoz také není nejlevnÄ›jší.

Celkově vzato jde vidět, že se tedy rozhodně nejedná o ideální řešení. Proto je dobré se předem rozmyslet, než do něj budeme investovat. Ty peníze nám totiž nikdo zpátky nevrátí.