Jak mít přehled o vlacích?

Jak mít přehled o vlacích?

By 0 Comment 19. 10. 2020

Jak je vám pochopitelně dobře známo, pohybují se vlaky po kolejích a z těchto vybočit nedokážou. Samozřejmě s výjimkou nějakých těch vlakových neštěstí, ovšem vykolejení není ničím žádoucím, a proto ho nyní pomiňme.

Vlaky tedy jezdí po kolejnicích a nikde jinde. A zejména to je důvod, proč v tomto typu dopravy musí panovat řád, proč tu nelze dopustit chaos, zmatek nebo nějaký ten šlendrián. Protože vyskytuje-li se na některé koleji jeden vlak, nemůže na tuto žádný jiný, nemá-li dojít ke kolizi, a pokud se snad někde protijedoucí vlaky na jedné koleji setkají, je to hrubá chyba s často hodně neblahými následky.

vlak v krajině

A aby tu vše fungovalo alespoň v tom nejpodstatnějším tak, jak to fungovat má, je třeba, aby byl provoz na všech tratích bedlivě sledovaný, aby se vědělo o tom, kde která souprava je, zda stojí nebo někam směřuje a jakou rychlostí.

Teoreticky by mělo být možné vystačit si s pouhým jízdním řádem. Zde by se mělo vyznačit, kdy má kde který vlak být, a to tak, aby si jednotlivé spoje nepřekážely a neohrožovaly se, a tím by to mělo být vyřízené. Jenže není. Protože i na železnici může docházet dejme tomu k technickým problémům, ke komplikacím při nakládání či nastupování, k výlukám, poruchám a podobně, a když se jeden vlak oproti jízdnímu řádu opozdí, je tam, kde být neměl, a tomu se musí často přizpůsobit i jiné linky. A rázem už to přestává klapat a je třeba dokonalý přehled, aby se to zorganizovalo nejlépe, jak to jenom jde, a to bez ohrožení majetku, zdraví a životů.

obrázek lokomotivy

Ovšem není nikdo, kdo by dokázal vidět z nějakého místa všechny pohybující se vlaky na vlastní oči. A proto je užitečným nástrojem sledování železničních vozidel RMC systém, jímž je získán přehled, a tedy i jistota, že se nikde nestane nic nežádoucího či dokonce katastrofálního.

Tento systém pak ale dokáže ohlídat třeba i majetek, jenž se tu přepravuje, i pohonné hmoty, i práci personálu. A proto je záhodno ho mít k dispozici a spoléhat se na něj.