Chytrá domácnost

Chytrá domácnost

By 0 Comment 29. 7. 2023


V dneÅ¡ní dobÄ› má mnoho lidí chytrou domácnost. Chytrá domácnost znamená to, že máte takzvané smart vychytávky. TÅ™eba můžete mít různé hlasové asistenty a podobnÄ›. Já mám také doma hlasového asistenta a musím uznat, že jsem s ním velice spokojená. Také mám chytré žárovky. Víte, co to jsou chytré žárovky anebo chytré zásuvky. To znamená, že když si do mobilního telefonu stáhnete nÄ›jakou aplikaci, tak ta vám se vším pomůže, když si tam právÄ› do této aplikace zaregistrujete vaÅ¡e žárovky anebo vaÅ¡e zásuvky Äi jiné smart zařízení. Tak potom tohle vÅ¡echno můžete ovládat dálkovÄ›.

Elektro je už u každého doma.

Můžete tÅ™eba být nÄ›kde v jiném mÄ›stÄ› a můžete dát k vám domů příkaz pÅ™es mobilní aplikaci, aby se u vás zapnula hudba nebo zaplá svÄ›tla anebo nÄ›co podobného. JednoduÅ¡e cokoliv budete potÅ™ebovat. TÅ™eba pustit i praÄku anebo vysavaÄ. Ano, už jsou i takové praÄky, které jsou chytré, mají smart technologii. Kdy si tÅ™eba pÅ™es mobilní telefon i v jiném mÄ›stÄ› nastavíte program praÄky a zaÄnete prát takhle na dálku. Moje babiÄka říká, že prý to je Äáblovo Äíslo, že prý je to Äáblův vynález. Podle mého názoru absolutnÄ› ne. Já si jenom myslím, že lidem to právÄ› uÅ¡etří Äas a zpříjemní jim to život. Lidé alespoň budou mít více Äasu na rodinu a na přátele.

Máme chytrého asistenta.

A budou se alespoň více vÄ›novat a celkovÄ› rodinÄ›, než aby potom prali anebo uklízeli. Já mám také v mobilní aplikaci zaregistrovaný náš vysavaÄ, takový malý kulatý vysavaÄ, který právÄ› vysává tehdy, když já potÅ™ebuji. Jsem tÅ™eba pryÄ anebo jsem v zamÄ›stnání. A tak takhle na dálku pustím vysavaÄ, který mi tam vÅ¡echno uklidí, než pÅ™ijdu domů. A nemusím potom uklízet, když jsem doma s dÄ›tmi, je tam klid. Protože vysavaÄ dÄ›lá vÄ›tÅ¡inou hluk. I vám doporuÄuji vyzkouÅ¡et smart chytrou domácnost. Uvidíte, že se vám zalíbí. Nemusíte se toho bát, je to novinka a myslím si, že se to každý ÄlovÄ›k velice rychle nauÄí.